For shareholders

Home For shareholders

Materiale AGOA - AGEA

2024

PROCURA SPECIALA AGOA 23.04.2024

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 23.04.2024

PROIECT HOTARARE AGOA 23.04.2024

RAPORTUL AUDITORULUI INDEPENDENT

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

RAPORT ANUAL SITUATII FINANCIARE 2023

PROIECT BVC 2024

PROGRAM INVESTITII 2024-2026

POLITICA DE REMUNERARE 2024

BILANT CONT DE PROFIT 2023

2023

PROIECT HOTARARE AGEA 25.04.2023

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGEA

PROCURA AGEA - 25.03.2023

PROIECT HOTARARE AGOA - 18.04.2023

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA

PROCURA SPECIALA AGOA

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2022 - 15.03.2023

RAPORT AUDITOR 2022

PROIECT BVC 2023

RAPORT ANUAL - SITUATII FINANCIARE 2022

2022

PROIECT HOTARARE AGOA 24.11.2022

CONVOCATOR AGOA 19 - 20.12.2022

PROCURA SPECIALA AGOA 19.12.2022

BULETIN DE VOT AGOA 19.12.2022 - corespondenta

PROIECT HOTARARE AGOA 19.05.2022

PROIECT HOTARARE AGEA 19.05.2022

PROCURA SPECIALA AGOA 19.05.2022

PROCURA SPECIALA AGEA 19.05.2022

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGOA 19.05.2022

BULETIN DE VOT PRIN CORESPONDENTA AGEA 19.05.2022

PROCURA SPECIALA AGOA 20.04.2022

PROIECT HOTARARE AGOA

BULETIN DE VOT AGOA PRIN CORESPONDENTA 20.04.2022

PROIECT BVC 2022

RAPORT AUDIT 2021

SITUATII FINANCIARE 2021

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR 2021

POLITICA DE REMUNERARE 2022

BULETIN DE VOT AGEA 28.02.2022 - 01.03.2022

BULETIN DE VOT AGOA PRIN CORESPONDENTA 28.02.2022

PROIECT HOTARARE AGEA 28.02.2022

PROIECT HOTARARE AGOA 28.02.2022

PROCURA AGEA 28.02.2022-01.03.2022

PROCURA AGOA 28.02.2022

2021

CONTRACT DE MANDAT - DRAFT

LISTA CANDIDATILOR PROPUSI PANA LA DATA DE 02.12.2021 PENTRU A FI DESEMNATI IN FUNCTIA DE ADMINISTRATOR AL SOCIETATII SEVERNAV SA IN ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 14/15.12.2021

CV CANDIDAT 1

CV CANDIDAT 2

CV CANDIDAT 3

CV CANDIDAT 4

PROIECT HOTARAREA AGOA - DECEMBRIE 2021

BULETIN DE VOT DESCHIS (PRIN CORESPONDENTA) - 14/15/12.2021

BULETIN DE VOT SECRET - 14/15.12.2021

PROCURA SPECIALA VOT DESCHIS AGOA - 14/15.12.2021

PROCURA SPECIALA VOT SECRET AGOA - 14/15.12.2021

RAPORT CURENT CONSILIUL ADMINISTRATIE 26.11.2021

SOLICITAREA NR. 5648 DIN 24.11.2021 DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI AGOA 14/15.12.2021

PROIECT DE HOTARARE AGOA (12.2021)

NOTIFICARE - Negescu Pericle

NOTIFICARE - Merola Giancarlo Michele

POLITICA DE REMUNERARE

BULETIN DE VOT SECRET ALEGERE ADIMISTRATOR CONFORM LEGEA 31

BULETIN DE VOT DESCHIS ORDINE DE ZI COMPLETA CONFORM LEGEA 31

PROCURA SPECIALA VOT DESCHIS ORDINE DE ZI COMPLETA AGOA 14/15.12.2021

PPROCURA SPECIALA VOT SECRET ADMINISTRATOR CONFORM LEGEA 31

LISTA CANDIDATILOR PROPUSI PANA LA DATA DE 01.10.2021 PENTRU A FI DESEMNATI IN FUNCTIA DE ADMINISTRATOR IN A.G.O.A. DIN DATA DE 12/13.10.2021

PROCURI SI BULETINE DE VOT PENTRU ORDINEA DE ZI COMPLETATA A AGOA 12/13.10.2021

BULETIN DE VOT DESCHIS PENTRU ORDINE DE ZI COMPLETATA

BULETIN DE VOT SECRET AGOA 12/13.10.2021

BULETIN DE VOT SECRET PT ALEGERE ADM LEGEA 31

CONVOCATOR AGOA 12/13.10.2021

PROCURA SPECIALA VOT DESCHIS PENTRU AGOA 12/13.10.2021

PROCURA SPECILA VOT SECRET METODA VOT CUMULATIV AGOA 12/13.10.2021

PROCURA SPECIALA VOT SECRET PENTRU ALEGERE ADM LEGEA 31

PROIECT HOTARARE AGOA - varianta 2

PROIECT HOTARAREA AGOA - varianta 1

RAPORT CURENT CONSILIU ADMINISTRATIE 20092021

SSOLICITARE DE COMPLETARE A ORDINII DE ZI A AGOA DIN DATA DE 12-13.10.2021

POLITICA DE REMUNERARE A STRUCTURII DE CONDUCERE SEVERNAV S.A

ADRESA NR. 243 DIN 10.09.2021 PRIVIND CONTRACT, PROIECTE SI HOTARARI PROPUSE DE CFR MARFA PENTRU AGOA 12-13.10 2021

BULETIN DE VOT AGOA 15-16 IULIE 2021

PROCURA SPECIALA AGOA 15-16 IULIE 2021

2020

RAPORT AUDIT 2020

BILANT 31.12.2020

SITUATII FINANCIARE 2020

RAPORT CONSILIU DE ADMINISTRATIE 2020

PROIECT BVC 2021

CONVOCARE AGOA 15-16.04.2021 + contor

BULETIN DE VOT AGOA 15-16.04.2021

PROIECTE HOTARARI AGOA 15-16.04.2021

PROCURA SPECIALA AGOA 15-16.04.2021

BULETIN DE VOT AGEA 07-08.04.2020

PROIECT HOTARARE AGEA 07-08.04.2020

PROCURA SPECIALA AGEA 07-08.04.2020

BULETIN DE VOT DESCHIS 07-08.05.2020

PROCURA SPECIALA 07-08.05.2020

PROIECT HOTARARE 07-08.05.2020

BULETIN DE VOT AGOA 27-28.04.2020

PROCURA AGOA 27-28.04.2020

PROIECT DE HOTARARE 27-28.04.2020

2019

BULETIN DE VOT DESCHIS AGOA PRIN CORESPONDENTA 01-02.08.2019

BULETIN DE VOT SECRET AGOA PRIN CORESPONDENTA 01-02.08.2019

BULETIN DE VOT DESCHIS AGOA 01-02.08.2019

BULETIN DE VOT SECRET AGOA 01-02.08.2019

BULETIN DE VOT AGOA 01-02.08.2019

PROCURA SPECIALA AGOA 01-02.08.2019

PROIECT HOTARARE AGOA 01-02.08.2019

2018

COMPLETARE ORDINE DE ZI

RAPORT CURENT

SOLICITARE ACTIONAR 25.03.2018

PROCURA SPECIALA AGOA 18/19.04.2019

BULETIN DE VOT AGOA 2019 18/19.04.2019

PROIECT HOTARARE AGOA 18/19.04.2019

PROCES VERBAL 18.10.2018

SOLICITARE ACTIONAR 2018

COMPLETARE ORDINE DE ZI LA CONVOCATORUL AGEA pentru data de 17/18.10.2018

PROIECT HOTARARE PENTRU DATA DE 17/18.10.2018

PROCURA SPECIALA PENTRU DATA DE 17/18.10.2018

BULETIN DE VOT PENTRU DATA DE 17/18.10.2018

PROIECT HOTARARE PRELUNGIRE CONTRACT AUDITOR (2018)

PROCURA SPECIALA 24-25.04 (2018)

BULETIN DE VOT 24-25.04 (2018)

2017

PROIECT HOTARARE SITUATII FINANCIARE (2017)

IMPUTERNICIRE SPECIALA AGEA 24-25.04 (2017) 

BULETIN DE VOT AGEA 24-25.04 (2017) 

PROIECT HOTARARE AGEA 24-25.04 (2017) 

IMPUTERNICIRE SPECIALA AGOA 24-25.04 (2017) 

BULETIN DE VOT AGOA 24-25.04 (2017) 

PROIECT HOTARARE AGOA 24-25.04 (2017) 

 2015

IMPUTERNICIRE SPECIALA AGEA 18 - 19.06 (2015)

BULETIN DE VOT AGEA 18 - 19.06 (2015)

PROIECT AGEA 18 - 19.06 (2015)

IMPUTERNICIRE SPECIALA AGOA 18 - 19.06 (2015)

BULETIN VOT AGOA 18 - 19.06 (2015)

BULETIN VOT - ALEGEREA MEMBRILOR CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (2015)

PROIECT AGOA 18 - 19.06 (2015)

SOLICITARE DL. MEROLA (2015)

COMPLETARE ORDINE DE ZI LA CONVOCATORUL AGOA (2015)

LISTA FINALA A CANDIDAŢILOR - ADMINISTRATOR, MEMBRU AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE (2015)

MODEL DE CONVOCATOR AGOA/AGEA (2015)

PROIECT HOTARARE AGEA NR. 5 (2015)

PROIECT HOTARARE AGEA NR. 5 (27.10) (2015)

PROCURA SPECIALA AGEA 19.11 - 20.11 (2015)

PROCURA SPECIALA AGEA 19.11 - 20.11 (27.10) (2015)

BULETIN DE VOT AGEA 19.11 - 20.11 (2015)

BULETIN DE VOT AGEA 19.11 - 20.11 (27.10) (2015)

SOLICITARE ACTIONAR (2015)

2016

PROIECT HOTARARE AGOA APRILIE (2016)

BULETIN DE VOT AGOA 25-26.04 (2016)

IMPUTERNICIRE SPECIALA AGOA 25-26.04 (2016)

PROIECT HOTARARE AGEA MAI (2016)

BULETIN DE VOT AGEA 30-31.05 (1) (2016)

IMPUTERNICIRE SPECIALA AGEA 30-31.05 (1) (2016)

COMPLETARE ORDINE DE ZI AGEA 30-31.05 (2016)

PROIECT HOTARARE AGEA 30-31 MAI (2016)

BULETIN DE VOT AGEA 30-31.05 (2) (2016)

IMPUTERNICIRE SPECIALA AGEA 30-31.05 (2) (2016)

REFERAT 427/05.04.2016

REFERAT 605/06.05.2016

PRINCIPII DE GUVERNANTA CORPORATIVA